Jak plnit úkoly

Každý úkol má u sebe datum, do kdy se má splnit a charakteristiku jaké fotografie do úkolu patří. Zde si přečtěte podobnosti jak plnit úlohu.

Blanka : 22.10.2022 - 20:53