Jak plnit úkoly

Každý úkol má u sebe datum, do kdy se má splnit a charakteristiku jaké fotografie do úkolu patří. Když zadáte fotky po limitu už to neplatí a žádné body nebudou. Do úkolu můžete nahrát jednu až tři fotografie na dané téma.  VÍC NE ! Fotografii musíte nahrát nejprve do své galerie. Zvolíte si vypracovat úlohu a fotografii načtěte k zadanému úkolu. Musíte napsat něco i do shrnutí, poznámka nemusí obsahovat nic. Nahrání fotografie, která splňuje zadání je za jeden bod, když je fotografie hezká je to za dva body. Tři body to už musí být úmělecké dílo. Těším se na Vaše fotografie.

Blanka : 13.10.2021 - 10:46