Slovníček výrazů

Slovníček pojmů spojených s digitalní fotografií

akreditace
Akreditace znamená oprávnění k určité činnosti. Například časopis vyšle svého fotografa fotografovat koncert známého zpěváka. Zaplatí pořadateli akreditační poplatek a fotograf se potom může pohybovat v prostorách určených pro tisk, pořizovat fotografie a zveřejbnit je v časopise.
fotografie
Slovo fotografie pochází ze dvou řeckých slov. Ze slova phōtos - světlo a graphé - zobrazení pomocí čar čili kreslení. Dohromady tedy tato slova znamenají kreslení světlem. Je to proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo.
expozice
Expoziční čas (doba expozice, rychlost závěrky) je doba, po kterou je závěrka fotoaparátu otevřena a umožňuje tak světlu dopadat na obrazový senzor nebo film ve fotoaparátu.
Expoziční čas je jedním ze tří základních parametrů expozice fotografie — dalšími jsou clonové číslo a citlivost filmu nebo obrazového senzoru. Správná expozice záleží na přizpůsobení těchto tří parametrů světelným podmínkám předmětu snímku.
Pavel Boček: 16.11.2016 - 14:49